Aсоциация за Бизнес Консултантски и Информационни Услуги

Кои сме ние

Aсоциацията за Бизнес Консултантски и Информационни Услуги обединява две групи от членове на малки и средни предприятия и консултантски фирми в усилията им за повишаване ефективността и динамичното развитие на Българската икономика.

С какво се занимаваме

  •  Разпространение на информация

  • Подкрепа при избора на най-подходящи консултанти за подготовка на проекти, в резултат на което членовете имаха възможността да участват в програмите за финансиране

  • Първоначална оценка, анализ и насоки за преразглеждане и редакция на формулярите за кандидатстване по програма ФАР и Структурните фондове, довели до спечелване на проекти
  • Управление на консултантските услуги

  • Партньорски проекти